رحم دو شاخ و علل آن

برخی از خانم ها که تنها به دلیل داشتن رحم دو شاخ از نوع خاص نمی توانند لذت بچه دار شدن را بچشند ، از طریق انجام عمل متروپلاستی به آرزوی دیرینه خود خواهند رسید.

بارداری خارج از رحم

التهاب هایی در فضای رحمی یا در لوله های فالوپ رخ می دهد که می تواند مانع از تشکیل جنین در داخل رحم شود.