هفته بیست و چهارم بارداری

هفته بیست و چهارم بارداری گرداوری شد

شکم یک خانم که در هفته بیست و چهارم بارداری قرار دارد ، شاید از سوی بسیاری از اطرافیان تغییر ناگهانی از نظر اندازه داشته باشد ، اما در حقیقت اینگونه نیست. همانطور که شکم مادر در حال پیشروی به جلو است ، قطعا جنین در داخل شکم او در حال رشد می باشد و فضایی که رحم در اختیار او قرار می دهد ، فضایی کافی برای حرکت نمی باشد. به همین دلیل ممکن است که دائما خود را به این سو و آن سو بزند و شما این تکان ها را احساس کنید. برخی از مواقع هم با لگد زدن حضور خود را به شما اثبات می کند.

اگر دوست دارید تا صورت و بدن فرزند داخل شکم خود را تصور کنید باید او را مشابه یک مرد یا زنی که به سوی سنین پیری در حال پیشروی است تصور کنید. زیرا پوست روی بدن او و حتی پوست دست و پاهای او به دلیل بزرگتر شدن و شکل یافتن در حال چروک خوردن می باشد. کم کم همانند یک فرد بالغ چربی بر روی پوست او پدیدار می شود. از نظر تنفسی جنین در بدن شما مشکلی ندارد و کیسه های مربوط به هوا در ریه های او بزرگتر از قبل می شوند. هفته بیست و چهارم بارداری یعنی اتمام ماه ششم و ورود به ماه هفتم بارداری که خود با استرس هایی همراه است.

زیرا مادران باردار از این سو و آن سو خبرهایی در خصوص تولد زودهنگام می دانند و هر نوع تکان و تغییری را از نوع دردهای زایمانی تصور می کنند. مغز جنین شما در حال رشد می باشد. مغز او همانند مغز گردو می باشد و چین های مغزی او روز به روز در حال افزایش است تا جایی که مغز یک جنین در حالت نهایی مشابه مغز یک فرد بالغ می شود. در ابتدا در مغز جنین خبری از این چین ها نیست ، اما رفته  رفته به صورت طبیعی بیشتر خواهد شد و همچنین زمانی که به انتهای بارداری می رسید جنین شما بسیار فعال بوده و می تواند از پس فعالیت های دنیای بیرون برآید. اگر دوست دارید تا موقعیت جنین خود را بدانید بهتر است که پنج سانتی متر بالای ناف خود را نوازش کنید. جنین شما دقیقا در همان مکان قرار دارد و براساس شرایطی که در رحم شما محیا است ممکن است که به طرفین تمایل داشته باشد.

مطالب مرتبط:

هفته بیست و سوم  بارداری