مناسب ترین شامپو برای ریزش مو

استفاده از شامپو ضد ریزش مو که حاوی ماینوکسیدیل باشد؛چرا که در ابتدا نتایج خوبی دارد اما در بلند مدت و پس از قطع مصرف، باعث افزایش ریزش مو و مشکلات جنسی خواهد شد